Educar per a la participació

Formacions, eines i tallers educatius per promoure la reflexió crítica sobre la ciutat i contribuir a la transformació social des de l’urbanisme.

Duem a terme accions educatives amb l’objectiu de promocionar la reflexió critica sobre la ciutat i introduir les nostres eines i metodologies de participació en la transformació col·lectiva del nostre entorn. Les activitats formatives estan adreçades a tècnics, a membres de l’administració, a estudiants i a agents socials i es duen a terme en col·laboració amb diferents institucions (Universitats, Administració pública, institucions). Els tallers, les xerrades i les dinamitzacions a l’espai públic s’adrecen a tota la ciutadania i es fan en col•laboració amb centre cívics, casals, centres educatius, entitats del territori i amb l’Administració pública.

Tallers, eines i dispositius

Organitzem tallers educatius i activitats a l’espai públic per promoure la reflexió crítica sobre la ciutat, la seva transformació i la participació de la ciutadania i de les associacions. Per dur a terme aquestes accions utilitzem diferents eines i dispositius de divulgació i de dinamització de l’espai públic:

més informació

Formacions especialitzades

Formacions a tècnics de l’administració: Duem a terme formacions per a tècnics de l’Administració pública (especialment d’ajuntaments) per a la incorporació de metodologies participatives en el disseny i en la gestió de la ciutat.

Formacions per a la societat civil : Duem a terme, tallers i activitats formatives adreçades a estudiants, professionals i agents socials amb l’objectiu de difondre les eines de participació en l’àmbit acadèmic i en els processos de reflexió sobre la ciutat impulsats per la ciutadania.

Espais de difusió i de debat

Participem a conferències, tallers, seminaris o jornades formatives per difondre metodologies participatives i altres eines de transformació social des de l’urbanisme.