Design as Democracy: Techniques for Collective Creativity

Design as Democracy: Techniques for Collective Creativity

S’acaba publicar el llibre Design as Democracy: Techniques for Collective Creativity  (Disseny com a democràcia: tècniques per a la creativitat col·lectiva).

Aquest llibre vol respondre a la pregunta sobre com podem dissenyar llocs que satisfacin les necessitats de les comunitats, aconseguir la justícia ambiental i inspirar-ne la gestió a llarg termini.

Design as Democracy: Techniques for Collective Creativity té l’objectiu de revitalitzar el disseny democràtic per oferir inspiració, tècniques i històries de casos per a una àmplia gamma de contextos. El llibre ha estat editat per sis professionals i acadèmics destacats en el camp del disseny participatiu, i compta amb col·laboradors de tot el món que expliquen les seves receptes per dissenyar col·lectivament de manera innovadora i eficaç i així donar resposta a un seguit de necessitats.

Raons Públiques participa en aquesta publicació a partir de l’explicació de dues de les seves eines preferides: El Carret: Rolling Out the Cart La Maqueta: Interactive Model for Studying and Imagining the City.

Podreu trobar mes informació en aquest enllaç