Democràcia : “govern on el poble exerceix la sobirania”.

Democràcia : “govern on el poble exerceix la sobirania”.

mafaldademocraciaEl riure de Mafalda és a la vegada genial i tràgica. Genial, perquè davant la mentida i l’engany la millor actitud és prendre-s’ho amb la intel·ligència de l’humor. Tràgica, perquè és un veritable drama arribar a pensar que la democràcia és una mentida i un engany.

El tema que ens hem de qüestionar és perquè trobem que una tira còmica escrita a l’Argentina fa desenes d’anys està més d’actualitat que mai? Com hem arribat fins aquí? I el que és més important: quines oportunitats se’ns obren? La situació actual és dramàtica, però també plena de possibilitats i de motivacions.

Està clar que avui en dia hi ha un disfuncionament dels processos democràtics i que ens costa cada vegada més exercir la nostra sobirania als diferents assumptes essencials de la construcció d’una societat lliure, igualitària i cooperativa. Temes tant concrets com l’accés a l’energia, a l’aigua o a l’habitatge, o decisions sobre el model d’educació, el dret a la salut o a la identitat, estan cada vegada més allunyats del debat i la voluntat popular.

Més enllá del sacrosant vot en urna, elevat a la categoria d’inquestionable ritual periódic, el nostre sistema desplega escasses eines per canalitzar la expressió ciutadana i les seves necessitats de fer política. La dificultat de qualsevol Iniciativa Legislativa Popular per arribar a bon punt n’és un exemple: la seva aprovació esdevé una carrera d’obstacles (en 30 anys només 1 de les més de 60 ILP presentades s’ha convertit en llei) i, en el cas que es tramiti en el Congrés, no es garanteix que es mantingui el seu esperit inicial (la  ILP per la dació en pagament presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va ser modificada de tal manera durant el seu tràmit d’aprovació que la PAH va preferir retirar-la).

Davant aquesta situació es presenten dues estratègies (complementàries) per tractar de recuperar la nostra sobirania segrestada: aprofundir en els mecanismes reglats dels quals disposem (fent-los servir d’acord amb l’esperit amb el que es van crear) i desenvolupar nous espais de “contra-poder” i mecanismes d’expressió democràtica.

Al primer cas tenim l’exemple reeixit del referèndum que es va organitzar al 2011 a Italia, on vàries propostes sobre la privatització i la pujada del preu de l’aigua, la producció d’energia nuclear i la impunitat dels representants polítics van ser aprovades de manera vinculant després d’un llarg procés de nombroses plataformes cíviques per poder convocar-lo. Un altre exemple són les mocions que la PAH està impulsant a nombrosos ajuntaments espanyols, amb les quals produeixen canvis legislatius que obliguen als propietaris d’habitatges buits a mobilitzar el parc de vivendes o a afrontar penalitzacions municipals.

La creació de noves formes de fer polìtica i de participar en els processos democràtics, mitjançant nous espais de diàleg, debat i de presa de decisions, ha experimentat un impuls inèdit en els darrers anys, dels quals les mobilitzacions del 15-M és un bon exemple. S’ha demostrat que la força de les institucions emergent dels moviments socials, amb la utilització de nous instruments de participació democràtica com ara el multi-referèndum.

El multi-referèndum és una iniciativa que tracta de posar sobre la taula diferents iniciatives i reivindicacions de col·lectius molt diversos que comparteixen la necessitat de desbordar els canals tradicionals de participació. Amb una defensa forta del dret a la informació com pas previ a qualsevol presa de posicionament, aquesta convocatòria impulsa el debat, el diàleg i, finalment, la construcció d’una nova eina de referèndum obert, “en els camins d’una democràcia d’arrel, creixent i directa”. Entre el 23 d’abril i el 25 de maig es podrà votar mitjançant diferents modalitat sobre les temàtiques d’interés general següents :

Temàtiques generals

# Cultius i aliments transgènics

# Dret a referèndum vinculant per a les Iniciatives Legislatives Populars (ILP)

# Deute il·legítim

# Control democràtic i directe de l’energia

Temàtiques locals

# Projecte Barcelona World – Camp de Tarragona

# Línies de Molt Alta Tensió (MAT) – Comarques de Girona

Des de Raons Públiques creiem que aquesta feina de construcció de mecanismes nous, innovadors i de fortes arrels ciutadans no és tan sols necessària, sinó que és urgent i ineludible. Aquest tipus d’apostes no busquen construir una institucionalitat nova paral·lela a l’existent, sinó que amb el seu desafiament tracten de forçar els límits, de trencar les costures d’un sistema que s’ha demostrat insuficient, i portar-lo allà on hauria d’haver estat sempre: al servei del ciutadans, que som (no ens oblidem) els sobirans.