De la jornada d’informació a la plataforma veïnal: repensant el Paral·lel

BnXWAjHCUAAsl2u.jpg large

Diumenge 11 de Maig ens trobàvem de nou gairebé una trentena de veïns i veïnes del Poble Sec i Sant Antoni per tal de poder aportar propostes i punts d’acord en relació a la reforma del Paral.lel. En aquesta segona jornada hi va tornar a assitir: Associació de Veïns i veïnes de Santt Antoni, Associació Talia-Olympia, Raons Públiques, Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, Unió de Veïns de Poble-sec, Ateneu Cooperatiu La Base, l’Assemblea de barri de Poble Sec, Associació de veïns de La Satàlia, representats de la CUP, del Procés Constituent, i d’ICV.
L’objectiu era, a banda de buscar opinions compartides amb les quals arribar al redactat d’un manifest comú, visibilitzar el procés que vam engegar al passat dia 26 d’abril, raó per la qual el lloc de trobada va ser la plaça Navas de Poble Sec i no un lloc tancat.

La dinàmica de la jornada va consistir en una posada en comú del que aportava cadascú (a la primera trobada cada entitat o associació s’havia compromés a explicitar un parell de punts mínims) i una segona part de revisió dels punts que hi havia en comú. Després de visibilitzar totes les aportacions i observar la coincidència en propostes de treball es va parlar en grups per tal de pensar en com seguiríem el procés i quins aspectes de continguts podien emmarcar les diferents propostes.

És així com es va decidir crear la Plataforma Veïnal “Aturem el pla Paral.lel”, amb els següents acords en el marc de contingut:

– Replantejament de les noves placetes a les cruïlles de l’Avda. Paral·lel amb l’eixample de Santt Antoni
– Reformulació de la inversió econòmica en la nova il·luminació pressupostada en 2,8M€.
– Necessitat d’un Pla d’usos a favor de l’economia social. Mentrestant, moratòria en les llicències d’hotels, pisos turístics i terrasses a les àrees de conflicte.

Les diferents comissions que es van formar, cada una amb uns objectius marcats, estan treballant en aquests moments el contingut i les estratègies de mobilització i reivindicació per compartir-los a la propera trobada.

En aquestes dues jornades hem pogut veure com una part dels veïns i veïnes s’impliquen activament en parlar de com els afecta el seu entorn i en quin model de ciutat volen.

Des de Raons públiques, quan parlem d’espais de participació real entenem que aquests espais han d’aportar informació clara, aportar crítiques constructives i aplicar una metodologia que faciliti el treball en grup. Si l’objectiu és fer que les persones se sentin part del procés i puguin incidir en quin model de ciutat volen, creiem que s’han d’afavorir aquests espais de debat i decisió impulsats i gestionats pels propis habitants.


La propera jornada serà el dia 24 de maig davant del Centre Cívic Cotxeres Borrell, de nou a l’espai públic i, en aquest cas a Santt Antoni, per tal de seguir visibilitzant i fer que tots els veïns i veïnes ( i sobretot els que no estan sota el paraigües d’entitats, assemblees, etc.) que es vulguin sumar puguin formar part del procés.