Comencem el procés participatiu per a la definició del usos de la Masia de Ca n’Oriac

Dins del marc dels Pressupostos Participatius de Sabadell per al 2017, l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac va presentar una proposta de Redacció de l’estudi tècnic per la rehabilitació de la Masia i del seu entorn. El projecte va ser seleccionat amb el suport de 1.083 vots dels veïns i les veïnes de Sabadell.

La proposta es concretava en la redacció d’un estudi tècnic que permetés definir els futurs usos de l’espai de la Masia, i la recuperació i millora de l’espai físic de l’entorn, per tal de respondre a les necessitats de la ciutadania i alliberar altres espais que ara estan sobreocupats.

La Masia de Ca n’Oriac és un edifici protegit patrimonialment. L’any 1999, l’Ajuntament se’n va convertir en propietari i el va incloure a l’inventari de béns patrimonials de Sabadell. Des del 2007, s’han dut a terme diversos treballs de consolidació per tal que pugui ser rehabilitada, recuperada i oberta al barri i a la ciutat. Ara es fa un pas més amb l’impuls dels pressupostos participatius!

Al mes de març, Raons Públiques comença l’acompanyament en el procés participatiu per a la definició de la Masia Ca n’Oriac. Aquest procés obert a la participació de la ciutadania s’emmarca dins d’una primera etapa per a obtenir el programa d’usos de l’edifici i el seu entorn, amb el qual posteriorment es redactarà l’estudi tècnic per rehabilitar la Masia, tal com es va aprovar amb el suport ciutadà als pressupostos participatius.

Comencem doncs un procés impulsat pels veïns i les veïnes per definir de forma col·laborativa el pla d’usos de la Masia i el seu entorn com a espai per al barri i per a la ciutat. En marxa!