Com treballem

Des de Raons públiques plantegem el treball que fem d’una manera integral a partir dels valors del cooperativisme, mitjançant una metodologia fonamentada en la IAP (Investigació acció participativa) i la interdisciplinarietat. Donem un enfocament integral als nostres projectes i considerem que en cadascun d’ells existeix un component molt important relacionat amb la participació que, tanmateix, no es pot desvincular de l’educació (aprendre a conèixer) ni de la construcció (construir relacions, espais o objectes).
En cada intervenció, defensem i impulsem valors com la proximitat, la coresponsabilitat, la cooperació i el treball en xarxa. Per a això, ens nodrim i aprofitem els sabers i les eines d’altres disciplines (planificació urbanística, arquitectura, educació social, antropologia, disseny, etc.) a l’hora d’analitzar la complexitat de la realitat urbana. La nostra metodologia es basa en la IAP, els principis de la qual donen a la comunitat la qualitat de subjecte actiu a l’hora de definir les seves necessitats i fer propostes de millora.