All posts in Pla d’usos Gràcia

RECORRIDOS
SALIDAS CALLE
TALLERES PARTICIPATIVOS

Durant aquests últims mesos hem estat desenvolupant un procés participatiu força interessant. Aquest procés, organitzat conjuntament per la Plataforma Gràcia on vas?, El Districte de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona, gira al voltant de la revisió conjunta amb el veïnat, les associacions del barri i entitats i els partits polítics del “Pla Especial d’Establiments de concurrència pública” o el què anomanem de manera més comuna, el Pla d’usos.

Read more