All posts in Consell de Barri

pedralbes-2015-11-11 19.30.45
maternitat 2015-11-10 20.42.09
les corts-2015-11-12 20.46.38-2

Els Consells de barri són l’espai de participació més proper al ciutadà, i van néixer l’any 2008 arran de la Mesura de govern Els barris de Barcelona dins de l’estratègia de descentralització territorial iniciada amb la creació dels districtes i els barris de Barcelona. Van ser ideats com a òrgan de participació proper al veïnat per a informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten al seu barri. Read more