All posts in Consell de Barri

pedralbes-2015-11-11 19.30.45
maternitat 2015-11-10 20.42.09
les corts-2015-11-12 20.46.38-2

Els Consells de barri són l’espai de participació més proper al ciutadà, i van néixer l’any 2008 arran de la Mesura de govern Els barris de Barcelona dins de l’estratègia de descentralització territorial iniciada amb la creació dels districtes i els barris de Barcelona. Van ser ideats com a òrgan de participació proper al veïnat per a informar-se i opinar sobre les qüestions més importants que afecten al seu barri. Read more

ConsellDeBarri_b

Aquest mes hem publicat a la Trama Urbana, un article sobre els Consells de Barri.

Qui hagi anat algun cop a un Consell de Barri, de segur que no ha quedat indiferent. Aquest espai de participació institucional és objecte d’una critica generalitzada, però no se n’ha fet una anàlisi minuciosa, fins ara. Des de l’observació participant aquest article presenta una mirada crítica i propositiva  perquè els Consells de Barri passin de ser un espai merament informatiu i de queixes veïnals a un espai pedagògic de construcció de ciutadania. Un repte que els nous governs han d’afrontar.

Read more