Categoritzar l’espai públic

Categoritzar l’espai públic

Fa uns dies que hem obert una nova secció al bloc: la categorització de l’espai públic del barri de Fort Pienc. Aquest treball consistirà a fer una observació dels espais del barri, des del punt de vista de la forma, dels usos, de la gent que hi habita y de la identitat. La idea principal és recollir, mitjançant aquesta observació, informació sobre com s’utilitza l’espai, si aquest usos es reflecteixen en la forma real que té i com influeix aquesta forma en els recorreguts, en les activitats i en les relacions de la gent que normalment fa servir els espais del barri.

L’accés a aquesta categorització està obert en la pestanya superior esquerra, dins l’apartat de Fort Pienc.

Hace unos días hemos abierto una nueva sección en el blog, la categorización del espacio público del barrio de Fort Pienc. Este trabajo consistirá en hacer una observación de los espacios del barrio, desde el punto de vista de su forma, sus usos, la gente que lo habita, y su identidad. La idea principal es recoger mediante esta observación de qué manera es usado el espacio, si se reflejan estos usos en su forma real y cómo influye esta forma en los recorridos, actividades y las relaciones de la gente que normalmente usa los espacios del barrio.

El acceso a esta categorización está abierto en la pestaña superior izquierda, dentro del apartado de Fort Pienc.