Barrejant 2016!

El proper 1 i 2 d’octubre se celebra a Sant Boi de Llobregat la vintena edició de la fira Barrejant, formada per totes les entitats de cooperació de Sant Boi.  L’any passat, Raons públiques va iniciar un procés participatiu juntament amb totes les entitats per a la transformació de l’espai físic on s’ubica. El nou disseny buscava un apropament entre la concepció física de l’espai i l’organització, entre entitats i ajuntament.

Aquest any hem continuat amb el procés iniciat el 2015, hem mantingut les idees principals i més significatives, com són els espais lliures de barreres visuals, per tal de millorar la comunicació entre tots els participants i la coherència general en la imatge de la fira, que mostri tots els continguts i sigui un reflex de la diversitat dels participants.

El Barrejant segueix edanvat millorant i potenciant la col·laboració entre els agents participants.

Felicitats per aquests 20 anys!

http://www.barrejant.cat/