Aprenent a construir bancs i una caseta de fusta

Durant el mes de febrer hem seguit realitzant diferents accions de millora del pati de l’escola la Pau. Seguint el diagnòstic inicial dels nens i nenes s’ha iniciat el procés de construcció de bancs i una caseta de fusta pel pati, i com s’ha fet? Doncs anant pas per pas, fase per fase, reflexionant sobre què vol dir construir, en el que implica i prenent decisions en relació a les necessitats i usos del mobiliari pel centre educatiu.

El primers moments ens vam trobar a les aules de l’escola revisant imatges d’altres exemples de casetes i bancs i parlant de quins ens agradaria pel pati tot pensant en quin ús en faríem i materialitzant l’imaginari en petites maquetes.  A partir del plànol de l’escola es van situar els diferents elements nous al pati per tal de prendre una decisió col.lectiva de l’ús i el lloc on se situarien.

En el segon moment vam deixar la trobada a les aules, per sortir al pati, per connectar-nos i situar-nos amb l’espai real on les maquetes en miniatura van pujar d’escala i a partir de diferents materials (fomentant la reutilització de materials) es van construir les cases i els bancs en el lloc on cada classe havia escollit donant relació als espais del pati.

Ara només ens queda la última fase d’aquest procés – acabar de construir els bancs i la caseta de fusta incorporant totes les idees que han anat sortint i treballant amb materials que donin perdurabilitat al mobiliari.