Amb tu decidim!

Carrito Sant Cugat

El municipi de Sant Cugat està realitzant la seva primera experiència de Pressupostos participatius, per això estem acompanyant el procés i col·laborem amb la dinamització al carrer i implementem els tallers de debat en les diferents fases del projecte.

Per a nosaltres és una experiència enriquidora tant a nivell metodològic com a nivell tècnic, per a la gestió de processos vinculants, així com a nivell de processos i acompanyament de l’experiència dels grups que hi participen.

Els pressupostos participatius són processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal. Aquest any, la població santcugatenca podrà proposar, debatre i decidir la destinació de 2 milions d’euros en projectes d’inversió dels pressupostos municipals dels anys 2016 i 2017.

El procés té 5 fases desenvolupades de febrer a novembre del 2016. Després de la definició del Reglament Intern del procés, validat pel Consell de Ciutat, es van a proposar les següents fases: una primera de presentació de propostes on els veïns, les veïnes, les entitats i els col·lectius de Sant Cugat van fer més de 900 propostes, mitjançant un punt itinerant al carrer, bústies amb butlletes i principalment mitjançant la pàgina web. Aquestes propostes van ser analitzades pels tècnics de l’Ajuntament per realitzar un primer filtre i es va arribar aproximadament a 550 propostes.

La segona fase va ser l’elaboració i la priorització de les propostes mitjançant tres jornades ciutadanes. Aquestes jornades van tenir el reptes de presentar, debatre i prioritzar les més de 500 propostes per arribar-ne a 53, per poder treballar una visió de ciutat i passar de l’interès individual a l’interès col·lectiu i alhora, poder cuidar el procés i l’experiència dels participants, amb la gestió de les seves frustracions i satisfaccions. Aquest objectiu hem aconseguit assolir-lo amb un aprenentatge enriquidor. Però això només és el principi. La següent tercera fase es farà amb la Taula de Ciutat, conformada pel Consell de Ciutat i els representants dels tallers, la selecció de les 24 propostes a posar a votació en la següent fase. En aquest punt estem avui.

Al mes d’octubre, durant 3 setmanes, s’obrirà la quarta fase, amb la votació de les 24 propostes, per triar les 12 propostes finals que cal executar amb els pressupostos participatius. Per a això es posaran les butlletes de votació a disposició de la ciutadania santcugatenca major de 16 anys, un punt itinerant al carrer, la pàgina web i una aplicació per a mòbils. La cinquena fase és l’execució dels projectes amb la vigilància d’una comissió de seguiment veïnal.

L’Ajuntament de Sant Cugat pretén que aquesta sigui una experiència de treball conjunt, en què ciutadans/es, tècnics i polítics comparteixin el projecte, amb la voluntat d’aprendre i seguir millorant, perquè en els propers anys els pressupost participatius puguin créixer en benefici de la ciutat.