Activació col.laborativa del patrimoni públic i privat

Dissenyem i acompanyem processos de recuperació de patrimoni edificat en desús, infrautilitzat o amb potencials nous usos per a la promoció econòmica, social i cultural del territori.

Donem suport en projectes per activar àrees, espais o edificis industrials públics o privats infrautilitzats per a:

– Incorporar la participació i cuidar la relació amb els agents públics i privats, i la comunitat vinculats al projecte

– Garantir un disseny d’espai adequat a les necessitats dels usos i noves persones usuàries

– Millorar la qualitat urbana del territori i de la comunitat, potenciant l’impacte econòmic i social

 

Què aportem:

  • Experiència en processos participatius amb equips multidiciplinars per entorns econòmics, socials o culturals.
  • Experiència en crear xarxes i connectar comunitats i agents, integrant múltiples interessos públics i privats
  • El disseny i desenvolupament del projecte arquitectònic redefinint els espais per a nous usos
  • L’arrencada de projectes d’acord amb les necessitats del territori aportant innovació social i econòmica
  • La co-creació i divulgació de projectes amb valors cooperatius i socials, d’acord amb les necessitats del territori
  • Suport en la recerca de finançament per a desenvolupar el projecte
Projectes destacats:

Creació col.laborativa de l’espai d’emprenedoria CoBoi: aquest va ser un projecte innovador en emprenedoria social. Raons Públiques vam desenvolupar els tallers de disseny participatiu de l’espai i els tallers d’autoconstrucció de mobiliari amb les persones futures usuàries. Va suposar la transformació d’una àrea infrautilitzada d’un casal (edifici públic) per a crear un coworking. Es va implicar a més de 10 agents del Baix Llobregat en aquest procés on no només es tractava de crear un espai, sinó de crear i enfortir vincles i projectes d’autoocupació, treballant la implicació, la identitat compartida i les capacitats d’emprenedoria.

Reforma del Molí dels Frares per crear un espai de coworking de forma participativa: aquest projecte en desenvolupament té com a objectiu generar un coworking en un antic molí fariner del segle XVII on es trobem també les dependències municipals del servei de Promoció Econòmica de Sant Vicenç dels Horts. L’encàrrec que porta a terme Raons Públiques és el desenvolupament del projecte tècnic de possibilitats de l’edifici, així com els tallers per al disseny participatiu de l’espai i del projecte de gestió de l’espai de coworking.

Procés de consulta i coproducció per definir els futurs usos de la Cooperativa s.XX: aquest edifici en el barri de la Barcelona i amb 572 metres quadrats de superfície construïda és des del novembre de 2017 de titularitat municipal. És una resposta a una llarga reivindicació veïnal per demanar la recuperació d’aquest patrimoni cooperatiu com a equipament del barri.

Procés participatiu per a la recuperació del Teatre Arnau: en aquest projecte Raons Públiques hem participat com a membres del grup motor per al seguiment del procés i com a membre del jurat per escollir el projecte guanyador. Forma part de la nostra àrea de vinculació a l’entorn i d’aportació voluntària a la comunitat. El Teatre Arnau a Barcelona era un espai abandonat i amb el projecte de recuperació d’aquest espai es va obrir un procés participatiu sobre els nous usos, incorporant als agents del territori i la diversitat de criteris sobre aquest edifici. El resultat ha estat la creació no només d’un projecte d’edificació, sinó la creació de l’Arnau Itinerant que compta amb una programació estable en altres espais de la ciutat, dinamitzant així el teatre prèviament a la rehabilitació de l’edifici.