ACOMPANYAMENT EN ELS PROCESSOS: ASSESSORAMENT I PEDAGOGIA DE LA PARTICIPACIÓ

portada

El treball de Raons Públiques es desenvolupa majorment en el disseny i en la implementació de processos de participació i col·laboratius a diferents escales i amb diversos objectius; normalment, el nostre equip s’encarrega de dur a terme les accions participatives, de recollir i d’ordenar la informació i de crear un informe que serveixi de base per als futurs passos que ha de donar una comunitat o perquè l’Administració prengui decisions estratègiques. Gràcies a aquesta reconeguda experiència i arran d’ella, equips diversos s’han posat en contacte amb nosaltres per demanar assessorament a l’hora de dur a terme processos de participació que ells mateixos volien implementar.

Les situacions en les quals se’ns ha demanat ajuda han estat molt diverses i la nostra manera d’acompanyar els processos s’ha adaptat als perfils de les persones involucrades, als seus objectius i també a les possibilitats econòmiques dels equips.

Hem acompanyat plataformes ciutadanes com Som Paral·lel o  Salvem Can Sant Pere 100% Públic en el disseny d’accions a l’espai públic o en la construcció d’eines participatives com una maqueta, en el cas de la reivindicació del Solar de Germanetes, impulsada pel col·lectiu Recreant Cruïlles, amb l’objectiu de donar a conèixer aquests processos reivindicatius, obrir-los i implicar la ciutadania.

Un altre vessant de l’acompanyament de processos és la que té com a objectiu el treball col·laboratiu entre professionals tècnics, especialment quan provenen de diferents departaments, àrees, disciplines… En definitiva, mirades.

Hem acompanyat l’equip interdepartamental de tècnics municipals del projecte “Alesplaces!” en la tasca d’enfortir la seva mirada i el seu treball transversal en forma de projecte marc, per desenvolupar una diagnosi participada en les places i en la cocreació amb nens d’un artefacte de jocs per a les places de Granollers.

Una altra experiència que cal destacar és el treball fet per a les “Taules de Participació Social” dels centres penitenciaris, que va consistir en l’assessorament per a la dinamització d’espais de participació en els centres penitenciaris catalans promogut per la Secretària de Transparència i Govern Obert i el Departament de Justícia de la Generalitat. La metodologia utilitzada va partir d’un treball col·laboratiu amb els dinamitzadors dels espais de tres centres penitenciaris per fer un pla de millora global i desenvolupar un estil i unes eines de dinamització. Al seu torn, aquest treball va ser la base per a crear un manual per a la implementació i el desenvolupament de les Taules per a tots els centres penitenciaris.

Al setembre 2017, les participants del Grup Motor de la Escola Comunitària de Formació Permanent, la Troca es van posar en contacte amb la nostra cooperativa amb l’objectiu de demanar acompanyament en la construcció, l’enfocament i la creació de les dinàmiques participatives de quatre jornades participatives entorn dels següents eixos: diagnosi, competències, pedagogia i gestió i construcció de xarxes. Aquest acompanyament es va enfocar també a la creació d’un espai de confiança on les integrants del grup motor poguessin resoldre els seus dubtes i expressar les dificultats relacionades amb aquest repte i com anaven a enfrontar-s’hi: facilitar les quatre sessions sense tenir experiència prèvia en aquest tipus d’espais.

També en 2018, hem fet dos assessoraments més. D’una banda, el CEESC es va encarregar de fer un assessorament per impulsar el canvi dels “Casals de la Gent Gran” envers “Casals Cívics”, que va implicar desenvolupar un model obert al territori. Des de Raons, hem participat en l’equip d’assessors treballant braç a braç amb els responsables de cinc Casals per desenvolupar un pla de treball de relació comunitària basat en un sociograma i un DAFO; també hem fet informes de l’estat actual dels projectes. D’altra banda, hem acompanyat La Hidra, en el marc del projecte “Igualtat-Connectades”, en el disseny de la dinamització de les sessions de treball amb tècnics de l’Ajuntament de Terrassa per incorporar la perspectiva interseccional en les polítiques públiques de la ciutat.

Tots aquests casos han donat lloc al començament d’una reflexió interna en la nostra cooperativa sobre el significat del concepte d’acompanyament en els processos: què entenem per acompanyar? Quines eines hi utilitzem? Pensem que assessorar un procés és complir amb els seus objectius o assumim que hi ha un vessant pedagògic en el seu desenvolupament?

Lluny de tenir una resposta per a aquestes preguntes, valorem molt positivament tota l’experiència adquirida i començarem l’any 2019 reflexionant entorn dels conceptes d’acompanyament, facilitació, pedagogia de la participació, escolta activa, espai de confiança, etc. Volem continuar explorant i compartint eines que ens ajudin a construir projectes en els quals la clau sigui la participació, per assolir els objectius i tenir experiències enriquidores, així com projectes transversals i innovadors que requereixin d’un procés col·laboratiu en què estiguin implicats professionals de diversos àmbits i amb diferents mirades.

metodologia-1024x471