2017 REPENSAR-NOS PER ACTUAR

2017 REPENSAR-NOS PER ACTUAR

L’any 2017 ha estat per a nosaltres una fita més en la construcció de la cooperativa Raons Públiques S.C.C.L. Tres anys després d’iniciar aquesta experiència d’emprenedoria, s’han donat les condicions per repensar i proposar un model d’empresa compartida i desitjable per als propers anys. Això ens suggereix abordar nous paradigmes d’organització que es corresponguin amb les nostres identitats individuals i col·lectives.

En aquest recorregut, els vincles i les relacions humanes han estat claus. Hem compartit vivències amb persones de gran qualitat personal i professional, algunes n’han sortit, d’altres hi han entrat; d’altra banda, els reptes i els ritmes de l’empresa marquen un alt nivell d’exigència; finalment, la nostra aposta per construir una organització democràtica comporta una complexitat en el funcionament de l’organització. Aquests tres inputs han fet que, enguany, sigui inevitable formular-nos les següents preguntes: volem créixer com a projecte cooperatiu?, quin tipus de creixement o organització volem?, què significa i com es gestiona el creixement d’una empresa cooperativa?

Per abordar aquestes preguntes, va ser necessari visualitzar i valorar les nostres maneres de funcionar i de projectar-nos sobre elles. En síntesi, renovar la nostra relació amb el projecte i ressituar-nos davant d’un escenari amb noves persones i reptes que no podíem obviar. Aquest procés encara està en marxa i és sensible de seguir transformant-se. Així i tot, volem compartir el que hem reflexionat i implementat sobre el model de Raons Públiques, per si és d’interès per a altres col·lectius. Per a això tirarem mà de tres dimensions que ens ajuden a comunicar la idea d’empresa a la qual aspirem: el propòsit, l’autogestió i la plenitud,  juntes constitueixen l’ADN de la cooperativa i, per tant, es manifesten de manera transversal en totes les seves àrees de funcionament i en la cultura de l’organització.

El PROPÒSIT fa referència a la raó de ser real de la cooperativa. Mentre aquest és compartit, resulta un motor i guia per al projecte, no com a frase naif, sinó com un procés que ens interpel·li i ajudi a desenvolupar compromisos i responsabilitats individuals i col·lectives.

Internament, apuntem a ser una comunitat permeable i sensible a la mutació, que posi al centre a les persones, que sigui creativa, de treball i de cures, en la qual puguem influenciar-nos i potenciar-nos mútuament. Per començar a caminar cap a aquesta visió, hem realitzat sessions participatives sobre el model de col·laboració amb les persones que han treballat en els projectes de Raons Públiques, i entre tots/es hem iniciat una comunitat, que és la base de la cooperativa. Aquest espai proposa afavorir la construcció de relacions més enllà de l’intercanvi econòmic-mercantil, i aborda altres àmbits de l’esfera relacional, com la creació, la participació política, l’oci, que integren els vincles, les cures i els afectes. Creiem que aquesta amplitud de relacions, que cal concretar en els espais de l’organització, permeten una flexibilitat i un moviment de rols dins la cooperativa, segons els interessos, els moments de vida o el desenvolupament professional/personal d’aquells qui la integren.

Aquest àmbit més ampli de relació i col·laboració, el volem fer extensiu també a altres col·lectius, associacions o cooperatives del sector, des de la cultura de la inter-cooperació. Quant a aquest últim punt, hem fet algunes petites passes. Ens seguim integrant en la xarxa de l’Economia Social i Solidària, de la qual formem part, i enguany ens hem unit a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Tanmateix, en aquesta escala ens queda molt per recórrer.

Externament, Raons Públiques pretén ser una cooperativa d’innovació social-urbana que treballi de manera interseccional tres elements inherents a la construcció de la ciutat: els processos (col·laboratius, educatius), multiagents (participants i relacions en els processos) i els objectes (arquitectura/planejament/normatives). Per reforçar aquesta missió, estem realitzant sessions assessorades per revisar les nostres competències, la nostra relació amb aquesta missió i per garantir la viabilitat econòmica mitjançant la reformulació dels nostres serveis.

Aquests dos àmbits (extern i intern) que marquen una primera visió i missió de Raons Públiques, tenen un propòsit comú, un “per a què” projectat en tres aspectes: servir a la ciutadania des del dret a la ciutat i a la transformació de l’hàbitat comú, innovar i desenvolupar-nos professionalment en les disciplines que ens interessen i, finalment, potenciar l’autoocupació i unes condicions econòmiques dignes.

L’AUTOGESTIÓ s’entén des d’un model eficaç per a la presa de decisions i l’apoderament de la cooperativa. Aborda la complexitat de l’organització des de la diversitat dels lideratges, i posa a l’individu en una posició de coresponsabilitat amb el projecte.  Per assumir el repte de l’autogestió de manera que no derivi solament en un desig, es fa indispensable l’acompanyament en el creixement personal i grupal, alinear propòsits, reforçar els espais de confiança i dissenyar estructures clares de coordinació, comunicació i presa de decisions. En cas contrari, aquest model pot resultar en el col·lapse del projecte comú.

L’autogestió és el marc de funcionament de totes les àrees de la cooperativa Raons Públiques.

En cadascuna d’elles, es treballa des de la recerca i l’acció, des d’un coneixement situat i informat, i des de la transversalitat de les mirades professionals.  La fonamentació consisteix que les persones gestionin les seves pròpies idees, però sense estar sols/es, sinó acompanyats i en interacció amb el grup. En aquesta simbiosi entre iniciativa/responsabilitat individual i grupal, que té com a objectiu potenciar-se mútuament, l’autogestió serà un element clau.

Aquestes àrees, que estan conformades per espais operatius, creatius i de cures, s’entreteixeixen mitjançant l’autonomia de les persones/equips i la posada en comú (les dues cares de l’autogestió), i poden ser capaces de predisposar un treball molt més eficaç, creatiu i compartit que en una organització jeràrquica.

La PLENITUD, referida a crear espais on cada integrant de l’organització pugui desenvolupar totes les dimensions de la seva personalitat (emocional/creativa). Si aquest àmbit s’ignora, limita enormement el que pot aportar cadascun/a a l’organització. Si es gestiona malament pot ser destructiu i inviable. Ben gestionat pot potenciar l’individu, el grup i per tant la capacitat creadora del projecte. Hem proposat dos espais: de cures i creatiu.

El primer pretén donar eines per afavorir espais de confiança, relacions sanes i l’expressió plena de cadascun/a. D’altra banda, pretén millorar les nostres capacitats en la gestió dels conflictes i finalment acompanyar un procés d’autoconeixement professional i personal.

El segon espai obre l’oportunitat d’afavorir l’expressió lliure i creativa a partir de la trobada amb l’altre/a. El valor que el mou és la coproducció de coneixement, amb el repte d’equilibrar el reconeixement i l’interès individual i col·lectiu. El plantejament inicial, de la mà amb un viver de projectes, consisteix a dissenyar el funcionament de la comunitat entre tots/es. La cooperativa es limita a la funció de “infraestructurar” (dotar d’eines de comunicació, de gestió i de mecanismes de funcionament) l’espai creatiu, les dinàmiques resultants dependran de les persones que la conformin.

Volem créixer? Pot ser més útil canviar la pregunta per una afirmació: la transformació és inevitable, el focus de la nostra atenció haurà d’obrir el camí cap a un canvi conscient i en un marc ben orientat i compartit. Per a això, les tres dimensions esmentades han de retroalimentar-se i anar de la mà: un propòsit real és sostenible sempre que les persones que el conformen tinguin autonomia i participin de la seva gestió; un model d’autogestió funciona sempre que les persones creïn i comparteixin un propòsit real. Alhora, aquesta relació de llibertat i confiança que permet l’autogestió s’embasta amb la responsabilitat envers un mateix, envers l’altre i envers el projecte. Aquestes tres actituds sempre han d’estar equilibrades i juntes. El desenvolupament d’aquest entorn s’entrellaça amb una aspiració de plenitud des de l’acompanyament al factor humà. Resultaria impossible gestionar una organització democràtica, eficient i creativa, si no aspirem, i treballem de manera conjunta, a la qualitat professional i humana. És impossible abordar l’horitzontalitat, la llibertat, la confiança, la cura i la innovació amb responsabilitat en els projectes, sinó encaminem en la dura tasca de transformar de manera virtuosa els nostres caràcters. O, dit d’una altra manera, grans reptes requereixen grans persones.


  1. Aquest any hem realitzat tallers interns organitzats en 5 eixos temàtics: qui som en Raons Públiques i com ens relacionem, quin propòsit real ens mou, quins són les nostres competències i rols en la cooperativa i, finalment, la reformulació dels nostres serveis i la manera de comunicar-los.
  2. Reiventando las organizaciones, de Frederick Laloux. Aquest autor planteja aquestes tres categories que defineixen una organització complexa i resilient mitjançant la metàfora de passar de l’organització-màquina a una organització entesa com un organisme viu. Per el desenvolupament i implementació d’aquest procés i idees d’organització, tenim l’assesorament i acompanyament de David Villota, membre de la comunitat Raons Públiques.